เว็บหางานชั้นนำ สมัครงาน
  ผู้หางาน  
  ผู้ประกอบการ  
 งาน   งานราชการ   งานรัฐวิสาหกิจ   งานสถาบันศึกษา   งาน Part Time      
  หน้าแรก| สมัครสมาชิก ฟรี! | ค้นหางาน| เข้าระบบ
รายละเอียดของงาน
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


 นักวิชาการช่างทันตกรรม (จำนวน 1 อัตรา)
รายละเอียดของงาน :
คุณสมบัติ :

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครบุคลากร จำนวน 4 ตำแหน่ง
---------------------------------------------------
ตำแหน่งที่ 1 : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินรายได้คณะ (จำนวน 1 อัตรา)
สังกัด : หน่วยธุรการ โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลทันตกรรม
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน : 7,940 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ :
1. งานสารบรรณ 2. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. งานแผนและงบประมาณ 4. ปฏิบัติงานบริการแก่สังคม
5. งานด้านทรัพยากรบุคคล 6. งานคลัง 7. งานพัสดุ
8. ปฏิบัติงานให้กับผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแพทย์ – ทันตแพทย์ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสนับสนุนการบริการในด้านต่างๆ

ตำแหน่งที่ 2 : ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (จำนวน 1 อัตรา)
หน่วยงาน : หน่วยซ่อมบำรุง
อัตราเงินเดือน : 7,100 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
1. คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไฟฟ้ากำลัง
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. เพศชาย
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น MS OFFICE ได้เป็นอย่างดี
5. สามารถทำงานล่วงเวลาได้

ตำแหน่งที่ 3 : ทันตแพทย์ (จำนวน 3 อัตรา)
หน่วยงาน : คณะทันตแพทยศาสตร์ (ปฏิบัติงานโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ หรือ
โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร)
อัตราเงินเดือน : 13,300บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: คุณวุฒิทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม

ตำแหน่งที่ 4 : นักวิชาการช่างทันตกรรม (จำนวน 1 อัตรา)
สังกัด : คณะทันตแพทยศาสตร์ (ปฏิบัติงานโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรีทางเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทันตกรรม หรือ
เทียบ ได้ไม่ต่ำกว่านี้
อัตราเงินเดือน : 11,000 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 700 บาท

ตำแหน่งที่ 1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 20 พ.ค. 53 / ตำแหน่งที่ 2 – 4 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 พ.ค. 53

ให้ผู้ที่สนใจสมัครด้วยตนเองที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ อาคาร 4 ชั้น 9 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กทม. 10400
โทร 02-6607555 หรือ Download ใบสมัครพร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครแล้วส่งมาตามที่อยู่ดังกล่าวข้างต้น วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์http://www.dt.mahidol.ac.th/adoffice/human_r/ หัวข้อข่าวรับสมัครงาน

จำนวนตำแหน่ง(อัตรา) : 1
ช่วงเงินเดือน : ต่อรองได้
ประเภทการจ้างงาน : งานประจำ (Full time)
ประสบการณ์อย่างน้อย : ไม่ระบุ ปี
วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ : ปริญญาตรี
เพศ : ทั้งชายและหญิง
อายุ : 22 ถึง 50
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้ติดต่อ:

Send To Friend Print this page Close


  ดูดวง| ตั้งชื่อ Copyright ©2549-2559 งาน ออนไลน์ จ็อบเอ็นเทอร์