เว็บหางานชั้นนำ สมัครงาน
  ผู้หางาน  
  ผู้ประกอบการ  
 งาน   งานราชการ   งานรัฐวิสาหกิจ   งานสถาบันศึกษา   งาน Part Time      
  หน้าแรก| สมัครสมาชิก ฟรี! | ค้นหางาน| เข้าระบบ
รายละเอียดของงาน
  ร.พ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์


 เภสัชกร 1 อัตรา
รายละเอียดของงาน : โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เภสัชกร โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร ปฏิบัติงานกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เงินเดือน 10,520 บาท / เดือน เงินครองชีพชั่วคราว 1,180 บาท เงินไม่ทำเวชปฏิบัติเดือนละ 10,000 บาท เงิน พ.ต.ส.เดือนละ 1,500 บาท และปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประมาณเดือนละ 6,000 บาท รวมค่าตอบแทนเดือนละ 29,200 บาท
คุณสมบัติ :

- วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการโดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
- รูปถ่ายขนาด 1.5 * 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- วุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับจริงพร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล ใบสำคัญทหารกองเกิน สด.9

จำนวนตำแหน่ง(อัตรา) : 1
ช่วงเงินเดือน : ต่อรองได้
ประเภทการจ้างงาน : งานประจำ (Full time)
ประสบการณ์อย่างน้อย : ไม่ระบุ ปี
วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ : ปริญญาตรี
เพศ : ทั้งชายและหญิง
อายุ : 22 ถึง 35
สถานที่ทำงาน : นครพนม
ชื่อผู้ติดต่อ:

Send To Friend Print this page Close


  ดูดวง| ตั้งชื่อ Copyright ©2549-2559 งาน ออนไลน์ จ็อบเอ็นเทอร์